Pedagogik

Personer med autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser.

Föräldrarna är de som bäst känner sina barn, därför har de ett stort inflytande över verksamhetens innehåll. Tillsammans utvecklar vi anpassade målsättningsplaner för varje enskild individ, som sedan ligger till grund för vårt pedagogiska arbete. Lyhörd personal i en dynamisk organisation ger oss möjligheten att utforma våra tjänster efter familjernas önskemål tillsammans med vår kompetens.

Vår strävan är att genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur stärka varje individs självförtroende och förmåga att klara av saker på egen hand. Vi ger barnen och ungdomarna en känsla av sammanhang och ordning i tillvaron och på så sätt har vi möjlighet att öka deras livskvalitet.