Eget boende

Vi hjälper dig till eget boende, både med att anpassa den fysiska miljön och utforma vad asstansen skall innehålla utifrån dina behov och önskemål.