Om oss

Aktiv omsorg erbjuder personlig assistans för barn ungdomar och vuxna med särskilda behov. Även avlastning för anhörigvårdare.

*Vår främsta målgrupp är personer med autism och Aspergers syndrom då vi har vår största kompetens inom dessa områden.

*Vi kartlägger brukarens behov och färdigheter och utifrån det så gör vi en individuell plan tillsammans med brukaren/anhöriga och vid behov även yttre kompetens, som t ex LSS Råd och Stöd.

*Vi arbetar enligt TEACCH-programmet och tydliggörande arbetssätt.

*Vi har erfarenheten och arbetar aktivt med kvalitetssäkring, fortlöpande utbildningar för personalen och utgår alltid utifrån brukarens behov.

*Antal brukare: 3

*Antal anställda: 12

 

Vi på Aktiv Omsorg har många bra egenskaper som gör oss speciella. Den främsta är att vi bryr oss om dig!